Chủ Đề

Chủ đề Thiên Đàng và Mặt đất

Thiên Đàng và Mặt đất được tạo dựng để gắn kết với nhau, và Đức Chúa Giê-xu đang hành động để đem chúng lại với nhau một lần và mãi mãi.

Giới thiệu về Thiên Đàng và Mặt đất

Cơ Đốc Nhân thường băn khoăn với câu hỏi, thiên đàng trông như thế nào? Không nghi ngờ gì, đó là thắc mắc mà bất cứ ai đều muốn được giải đáp, nhưng cũng là đề tài mà Kinh Thánh rất ít khi nói đến. Dẫu vậy, những gì chúng ta biết được về thiên đàng đó là vương quốc của Chúa và chúng ta ở gần thiên đàng hơn chúng ta có thể tưởng tượng.

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng khu vườn Ê-đen, thiên đàng và Mặt đất cùng tồn tại trong một vương quốc. Loài người sống cùng Đức Chúa Trời trong khu vườn, và riêng khu vườn cũng giống như thiên đàng vậy. Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là thiên đàng và Mặt đất cùng tồn tại với nhau như vậy, tuy nhiên sự sa ngã của con người đã hủy hoại ý định ấy.

Khi loài người chọn tội lỗi và chối bỏ Đức Chúa Trời, Mặt đất trở nên một nơi đổ nát và không trọn vẹn. Vương quốc của Đức Chúa Trời, hoàn hảo và thánh khiết, không còn cùng tồn tại với thế giới của chúng ta, vì vậy mà thiên đàng và Mặt đất bị tách rời. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời có kế hoạch để đem hai thế giới lại cùng nhau.

Sự hợp nhất đầu tiên giữa thiên đàng và Mặt đất diễn ra trong đền thờ. Tại đây, các con thú bị giết để chuộc tội lỗi của loài người, tạo nên một “vùng trong sạch” nơi mà thiên đàng và Mặt đất có thể gặp nhau và Đức Chúa Trời có thể cư ngụ cùng dân sự của Ngài. Chúng ta thấy điều này rõ nhất trong các ghi chép về nơi Chí Thánh – một phần bên trong đền thờ nơi chính Đức Chúa Trời cư ngụ và nơi thầy tế lễ thượng phẩm phải giữ gìn cẩn thận nhất và cẩn trọng trước khi bước vào.

Mặc dù vậy, các đền thờ và con sinh tế lễ chỉ là giải pháp tạm thời để hợp nhất vương quốc của Đức Chúa Trời với con người. Giải pháp vĩnh viễn đó chính là Con Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ.

Có nhiều câu Kinh Thánh về thiên đàng đã nói rằng Đấng Christ đem thiên đàng đến thế gian. Trong Ma-thi-ơ 3:1-2, Giăng Báp-tít công bố: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” và trong bài cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu, Ngài nói rằng: “Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời!”

Ở mỗi nơi Đức Chúa Giê-xu đến thăm, Ngài đều đem một chút của thiên đàng theo với Ngài, và dù con người cuối cùng đã giết Ngài, nhưng sự chết của Chúa đã tạo nên một sự kết nối giữa thiên đàng và Mặt đất. Ngày nay, Đức Chúa Giê-xu Christ đang cầu thay cho chúng ta và giúp con người đến với ngôi của Đức Chúa Trời nhờ lời cầu nguyện bất cứ khi nào chúng ta muốn. Dù thiên đàng và Mặt đất vẫn còn một chặng đường xa đến sự hợp nhất, hai thế giới được kết nối với nhau nhờ vào sự chết của Đấng Christ – sự hy sinh cao nhất có thể cho chúng ta sự tha tội và tẩy thanh mà chúng ta cần phải có để tương giao với Đức Chúa Trời và vương quốc thiên đàng.

Mặc dầu Đấng Christ cho phép thiên đàng và Mặt đất kết nối với nhau, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta thấy xuyên suốt trong Kinh Thánh chủ đề thiên đàng và Mặt đất được đem lại cùng nhau, và  khi Đấng Christ quay trở lại, chủ đề này sẽ được hoàn thành. Một lần nữa, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng chung sống một cách trọn vẹn trong cùng vương quốc, và thiên đàng và Mặt đất sẽ là một.

Vậy thiên đàng có thật không? Câu trả lời không chỉ có vẻ là có, nhưng sự thật là chúng ta có thể tương tác với thiên đàng ngay lúc này đây. Cho đến ngày chúng ta qua đời và đến thiên đàng hoặc ngày Đấng Christ hoàn toàn hội hiệp thiên đàng và Mặt đất lại với nhau, là những Cơ Đốc Nhân chúng ta nên thực hiện trách nhiệm của mình là cầu nối giữa thiên đàng và Mặt đất một cách mạnh mẽ hơn.