Chủ Đề

Chủ đề Phúc âm của Vương quốc

Đức Chúa Giê-xu đem vào thế giới sự cai trị và luật pháp của Đức Chúa Trời theo một cách rất ngược với lẽ thường, là tin tốt lành nhất mà bạn từng hy vọng được nhận.

Giới thiệu về Phúc âm của Vương quốc

Tin lành về Phúc Âm là gì? Đây là cụm từ được Cơ Đốc Nhân sử dụng rất thường xuyên nhưng cũng khiến những ai không biết có chút bối rối.

Một trong những lần đầu tiên chúng ta thấy Phúc Âm của Vương Quốc được nói đến là ở trong sách Ê-sai. Tại đây, tiên tri Ê-sai nói về một người đưa tin chạy về thành phố Giê-ru-sa-lem bị phá hủy tuyên bố tin tốt lành rằng Đức Chúa Trời của họ vẫn là Vua và chính Đức Chúa Trời sẽ trở lại thành phố để thiết lập Vương Quốc của Ngài đem theo hòa bình đến cho vùng đất.

Trong Tân Ước chúng ta thấy từ “tin lành” này vẫn được sử dụng trở lại. Đó là một cụm từ Hy Lạp thường được dịch là “phúc âm”. Xuyên suốt Tân Ước cụm từ này được sử dụng để tóm gọn tất cả những lời dạy của Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rằng mọi điều Đức Chúa Giê-xu ban cho chúng ta là “tin lành”.

Trong nhiều trường hợp, Đức Chúa Giê-xu nói về chính Ngài là người đem tin lành của Đức Chúa Trời, giống như người đưa tin mà tiên tri Ê-sai đã dự ngôn. Biết rõ những lời tiên tri ấy, những người Do Thái vẫn luôn chờ đợi người đưa tin để mở đường cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vương quốc của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giê-xu mô tả không giống như vương quốc mà người Do Thái mong chờ. Không phải là một vương quốc quân phiệt quyền lực mà người Do Thái nghĩ Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ, phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ diễn tả một vương quốc yêu thương, nhu mì và bình an.

Đức Chúa Giê-xu không chỉ tuyên bô một vương quốc không giống với những gì người Do Thái tưởng tượng, Ngài còn tuyên bố chính Ngài là Vua của vương quốc ấy.

Tin tức lan truyền nhanh chóng về con người hành động như vị Vua của Y-sơ-ra-ên nhưng lại không đem lại vương quốc mà người Do Thái hằng mong chờ. Những lãnh đạo Do Thái quá kinh hãi trước vương quốc (và vị Vua) lạ thường này đến nối họ quyết định giết Đức Chúa Giê-xu.

Bị đóng đinh trên cây thập tự như một đòn chí mạng đối với những ai đang cố gắng xây dựng một vương quốc, dẫu vậy, Đức Chúa Giê-xu cho phép họ làm điều đó trên Ngài. Ngài nhìn thấy tội lỗi và sự suy đồi của thế giới, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, và Ngài biết vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ không thể được thiết lập trên đất nếu không có một sinh tế sau cùng chuộc tội lỗi của toàn nhân loại.

Trong các sách Phúc Âm, sự đóng đinh trên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu được mô tả như Ngài được tôn làm Vua dân Do Thái. Ngài được ban cho vương miện bằng gai, áo choàng, và Ngài bị nhấc lên trên cây thập tự thay vì trên ngai vàng. Những ai chứng kiến Ngài bị đóng đinh thì nhiếc móc Ngài mà rằng: “nhìn kìa, Vua của người Do Thái!” Nhưng họ chẳng biết rằng những lời họ đang dùng để nhiếc móc lại chính là sự thật.

Bởi sự chết, Đức Chúa Giê-xu với vai trò là người đưa tin mừng về vương quốc Đức Chúa Trời trở thành vị Vua cai trị vương quốc đó. Ngài chiến thắng tội lỗi và ma quỷ, và mở ra một con đường mà tất cả những ai theo Ngài có thể trở thành thành viên trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ, tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời mà Ngài đem đến chính là tin lành mà chúng ta cần phải công bố. Giống như người đưa tin mà tiên tri Ê-sai đã nói và giống như hình mẫu người đưa tin mà Đức Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, chúng ta cũng được giao trách nhiệm đi ra và ban bố tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ.