Chủ Đề

Chủ đề Đấng Mê-si-a

Đức Chúa Giê-xu hoàn thành lời hứa xưa trong Kinh Thánh nói về một người chiến thắng mang vết thương là Đấng giải cứu nhân loại. Ngài là Đấng chiến thắng ma quỷ bằng cách để chúng giết Ngài.

Giới thiệu về Đấng Mê-si-a

Từ đầu Kinh Thánh, chúng ta thấy ông A-đam và bà Ê-va sống cùng với Đức Chúa Trời trong khu vườn Ê-đen. Dẫu khu vườn rất hoàn hảo, nhưng điều ác vẫn tồn tại. Điều ác trong khu vườn Ê-đen hiện lên dưới hình một con rắn dụ dỗ ông A-đam và bà Ê-va để không vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Ông A-đam và bà Ê-va phạm một lỗi lầm chết người, khiến cho thế giới ngày một lầm lạc trong tội lỗi. Dầu vậy, sau khi ông bà không vâng lời, Đức Chúa Trời đã lập lời hứa đầu tiên, và thực hiện kế hoạch vĩ đại để cứu nhân loại một lần nữa. Tại đây, Đức Chúa Trời hứa rằng một người sẽ đập vào đầu con rắn là kẻ đem cái ác vào thế giới, nhưng con rắn sẽ cắn gót chân người trước. Đây là một lời hứa tuyệt vời nhưng cũng có phần khó hiểu mà không có lời giải thích nào kèm theo mãi cho đến sau này Đức Chúa Trời lập một lời hứa khác với một người tên là Áp-ra-ham.

Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng qua dòng dõi của ông sự tốt lành và ơn phúc sẽ được đem trở lại với thế giới. Đức Chúa Trời hứa một vị vua vĩ đại sẽ ra từ dòng dõi Giu-đa, một trong số các hậu tự của Áp-ra-ham, vị vua này sẽ hủy diệt cái ác và hoàn thành lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng Áp-ra-ham.

Song, từng người một, các vua của Y-sơ-ra-ên thất bại trước cuộc chiến chống lại cái ác. Ngược lại, cái ác đã giết chết họ. Cựu Ước kết thúc nhưng vẫn không có một vị vua nào như đã hứa xuất hiện.

Tuy nhiên, ngay từ đầu Tân Ước, chúng ta được giới thiệu một vị vua sẽ hoàn thành lời hứa của Chúa – Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a.

Vậy từ Mê-si-a có nghĩa là gì? Đối với người Y-sơ-ra-ên, Đấng Mê-si-a là vị vua mà Đức Chúa Trời hứa sẽ tiêu diệt cái ác và đem sự tốt lành trở lại với thế giới, và họ đã chờ đợi vị vua này trong thời gian rất lâu. Là dòng dõi Đa-vít và Giu-đa, cũng là người chiến thắng cái ác trên khắp thế giới, Đức Chúa Giê-xu đáp ứng mọi định nghĩa về Đấng Mê-si-a mà người Y-sơ-ra-ên đang chờ đợi. Song hầu hết người Y-sơ-ra-ên không nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Vì cho rằng Giê-xu xấu xa này đến để phá hủy, nên người Y-sơ-ra-ên đã giết Đấng Cứu Rỗi duy nhất của họ và cũng chính là Con Đức Chúa Trời.

Dường như đây là một cái kết bi thảm, nhưng đã hoàn thành lời hứa của Ngài trong vườn Ê-đen. Ma quỷ phải cắn gót chân Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn sẽ đạp đầu Ma quỷ. Khi sống lại từ phần mộ, Đức Chúa Giê-xu có được năng quyền tối thượng chiến thắng sự chết và ma quỷ cũng như sẽ ban cho những ai theo Ngài năng quyền đắc thắng sự chết và ma quỷ, giáng trên Sa-tan một đòn chết người.

Ngày nay, Đạo Cơ Đốc của Đấng Mê-si-a vẫn thắng thế. Giống như những người Y-sơ-ra-ên khi xưa, chúng ta cũng đang chờ đợi Đấng Christ quay trở lại để thật sự vui mừng về chiến thắng trên ma quỷ. Tuy nhiên, trận chiến đã thắng rồi – như Ngài đã phán hứa.