Chủ Đề

Chủ đề các Giao ước

Đức Chúa Trời thiết lập những mối quan hệ chính thức với nhiều đối tượng là con người để cuối cùng giải cứu thế giới qua Đức Chúa Giê-xu.

Giới thiệu về các Giao Ước

Có nhiều cách để chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời, một vài cách các bạn có thể đã nghe nhiều lần trước đây. Đức Chúa Trời được khắc họa là người bạn, thầy giáo và là người chủ của chúng ta. Song vẫn còn có một khía cạnh trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mà chúng ta không mấy quan tâm, đó là Đức Chúa Trời chính là đối tác của chúng ta.

Ngay từ đầu Kinh Thánh, chúng ta đã bắt gặp mối quan hệ này. Đức Chúa Trời tạo dựng con người như là một đối tác để giúp Ngài lan tỏa sự tốt lành ra khắp thế giới. Không may thay, chúng ta là những con người không sống đúng như được kết ước. Đây là mối quan hệ đổ vỡ với Đức Chúa Trời cùng là lý do khiến con người lạc vào thế giới sa ngã và sụp đổ mà chúng ta đang sống ngày nay. Cảm ơn Chúa, phần còn lại của Kinh Thánh mô tả nỗ lực của Đức Chúa Trời để sửa chữa lại mối quan hệ đổ vỡ đó.

Bước đầu tiên Đức Chúa Trời sửa chữa mối liên hệ này bằng cách chọn một nhóm người nhỏ và tạo lập mối liên hệ với họ gọi là một “giao ước.” Trong giao ước này, Đức Chúa Trời lập những lời hứa cùng họ và đòi hỏi họ phải đáp ứng một số cam kết.

Tổng cộng, có bốn giao ước trong Cựu Ước – một với Nô-ê, một với Áp-ra-ham, một với người Y-sơ-ra-ên, và một với vua Đa-vít. Tất cả những giao ước này nhằm thiết lập một mối liên hệ mới mà nhờ đó Đức Chúa Trời có thể mời tất cả nhân loại bước vào. Không may thay, Y-sơ-ra-ên cuối cùng lại phá vỡ những giao ước ấy với Đức Chúa Trời.

Mặc dù vậy, xuyên suốt Cựu Ước, các tiên tri đã nói về một ngày khi Đức Chúa Trời sẽ trở lại một lần nữa để thiết lập giao ước mới, một giao ước khôi phục hoàn toàn những giao ước bị đổ vỡ trước đó. Giao ước mới này được ứng nghiệm qua Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta được dạy trong Kinh Thánh rằng Đấng Christ là dòng dõi của Áp-ra-ham, cho phép Ngài hoàn thành giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham và gia đình ông. Chúng ta cũng được học Đấng Christ là người Y-sơ-ra-ên trung tín, người có thể trọn vẹn tuân giữ luật pháp, và Đấng Christ là vua của dòng dõi Đa-vít. Điều này khiến Ngài có thể làm trọn giao ước của Đức Chúa Trời với người Y-sơ-ra-ên cũng như khôi phục tất cả các giao ước trong Kinh Thánh.

Bằng cách này, chính Đấng Christ là Tân Ước – một giao ước không thất bại và không bị đổ vỡ. Đấng Christ mời con người đi theo Ngài và cùng Ngài trong mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Dẫu ta thất bại, nhưng nhờ chính Đấng Christ có thể làm trọn một cách hoàn hảo trách nhiệm của Ngài với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể bước vào giao ước mới này. Bởi Ngài giữ giao ước mới một cách hoàn hảo, chúng ta cũng có thể tận hưởng mối liên hệ được làm mới với Đức Chúa Trời. Ở phần cuối Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Giăng mô tả mối liên hệ mới và trọn vẹn cùng Đức Chúa Trời nơi tất cả những người được cứu cùng Ngài một lần nữa lan tỏa sự tốt lành và trọn vẹn khắp thế giới. Nhờ vào sự làm trọn của giao ước mới qua Đức Chúa Giê-xu Christ, kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được hoàn thành trở lại.