Dự án học Kinh Thánh này do ai sản xuất ?

Dự án học Kinh Thánh qua video này do tổ chức The Bible Project sản xuất và giữ bản quyền. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã ký hợp đồng Việt hóa toàn bộ dự án này ra ngôn ngữ tiếng Kinh và tiếng H’mông.

Tôi muốn dịch thuật dự án này ra ngôn ngữ khác

Hiện tại ở Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Kinh và tiếng H’mông đã được Hội Thánh Tin Lành Hà Nội xin bản quyền dịch thuật. Nếu bạn có nhu cầu dịch ra các ngôn ngữ khác như Tày, Ê-đê, Bana…xin vui lòng liên hệ với The Bible Project tại đây để được hướng dẫn chi tiết. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xin phép, xin hãy liên hệ với Hội Thánh chúng tôi để được giúp đỡ.

Tôi muốn đăng lại video của dự án này vào website, Youtube, Facebook và ứng dụng di động của tôi

Bạn không được phép đăng tải lại video của chúng tôi mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức The Bible Project. Vui lòng liên hệ với The Bible Project tại đây để thảo luận về chi phí trả bản quyền sử dụng.

Tôi muốn xây dựng giáo trình giảng dạy từ dự án video học Kinh Thánh

Nếu bạn phân phối giáo trình dạy này miễn phí hoặc trả phí thì bạn cần được tổ chức The Bible Project cung cấp giấy phép sử dụng. Nếu bạn bán giáo trình này (cho dù tổ chức của bạn tạo ra lợi nhuận hoặc tổ chức phi lợi nhuận) thì bạn cần liên hệ với tổ chức The Bible Project để mua giấy phép.

Làm thế nào để tôi có thể mua giấy phép ?

Vui lòng liên hệ với tổ chức The Bible Project tại đây để mua giấy phép.

Tôi có quyền sử dụng video học Kinh Thánh như thế nào ?

Dự án học Kinh Thánh qua video này được tổ chức The Bible Project tạo ra để giúp bạn học Kinh Thánh một cách dễ dàng. Tất nhiên dự án này là MIỄN PHÍ. Bạn có thể sao chép cho nhóm tế bào học Kinh Thánh, chia sẻ cho bạn bè, nhúng các video của chúng tôi từ kênh chính thức. Tuy nhiên bạn không thể đăng tải các video này lên kênh Youtube, Facebook, Website hoặc các trang có chức năng tương tự…

Bài viết trả lời thắc mắc của bạn Nguyễn Gia Huấn (Sài Gòn). Xem tại đây.