Giải Đáp

Kính thưa quý vị và các bạn, bên dưới đây là câu trả lời của chúng tôi cho những thắc mắc của bạn Nguyễn Gia Huấn (Bình Chánh, Sài Gòn).

Facebook bạn Nguyễn Gia Huấn (Bình Chánh, Sài Gòn)

VỀ DỰ ÁN KINH THÁNH – THE BIBLE PROJECT (HTTL HÀ NỘI)
Xin quí con cái Chúa hãy cẩn thận suy xét dự án nầy với lẽ thật của lời Chúa, nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn để nhận biết đâu là Lời Ngài, đâu là sự lừa dối của Satan. Nhìn thoáng qua tưởng đây là lời chân thật mang con người đến sự cứu rỗi nhưng bên trong nó là sự quỉ quyệt của Satan, bẻ cong lời Đức Chúa Trời. Nó bẻ cong từng chút, từng chút một để chúng ta không nhận ra. Tôi chưa từng thấy một tài liệu giả mạo một cách tinh vi như vậy. Nó na ná giống Kinh Thánh, thêm một số, bớt một số chi tiết, nói một cách chung chung, không rõ ràng trắng đen, khiến chúng ta khó đối chất, phản biện và đặc biệt là dẫn con cái Chúa hiểu sai Kinh Thánh.
1/ Các tài liệu của chương trình nầy không chỉ ra Satan là một hữu thể có thật, là gốc rễ của sự gian ác, lừa dối, mà nói một cách lấp lửng đến con rắn như là hình ảnh cho sự gian ác trong lòng người=> Đổ lỗi hoàn toàn cho con người, trong khi Satan thật thì ẩn mặt.

Tài liệu không đề cập đến Sa-tan là một hữu thể có thật, không có nghĩa là tài liệu chối bỏ sự thật này. Như một người làm chứng về đời sống của mình, người đó chỉ chắt lọc một số điểm chính, quan trọng cho mục đích lời chứng của mình, phù hợp với đối tượng người nghe. The Bible Project cũng có những mục đích và đối tượng cụ thể.

The Bible Project cung ứng bức tranh tổng quan của cả Kinh Thánh, từng sách của Kinh Thánh có vị trí trong câu chuyện lớn của cả Kinh Thánh, chứ không phải là phần nghiên cứu, giải nghĩa Kinh Thánh chi tiết.

The Bible Project cũng hướng đến cho người xem vấn đề tội lỗi của con người và đưa ra đáp ứng tích cực của cá nhân đối với Phúc Âm. Nếu chỉ có Sa-tan hành động, và con người không hợp tác thì hành vi tội lỗi sẽ không hình thành. Như trong ký thuật trong sách Gióp cho biết, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ, nhưng Gióp không phạm tội. Sa-tan có thể đến cám dỗ con người, nhưng nếu A-đam và Ê-va thực sự vâng phục Chúa, không vì sự tham muốn cá nhân, chắc chắn đã không có vấn đề họ bất tuân mạng lệnh của Chúa. Vì vậy, con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi tội lỗi của mình, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Sa-tan. (Gia-cơ 1:14-15 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.)

The Bible Project không hề phủ nhận vai trò của Sa-tan, nhưng vì mục đích của chúng tôi là đưa người xem đến chỗ nhận thức tình trạng của bản thân, và bước đến đức tin nơi Chúa, các tài liệu của The Bible Project nhấn mạnh đến trách nhiệm của con người cho hành vi của mình.

The Bible Project đang tiếp tục thực hiện và cập nhật các video trong loạt bài Biblical Themes. Có thể trong tương lai, video về tội lỗi & Sa-tan sẽ được sản xuất. Nếu thấy đây là một chủ đề cần thiết ngay, độc giả có thể gửi yêu cầu đến The Bible Project (tiếng Anh) tại đây để họ xem xét và thực hiện.

2/ Các tài liệu nầy bẻ cong chân lí khi nói rằng: Chúa Jesus cứu người thuộc về Ngài vào trong Thiên Đàng không phải là trọng tâm của Kinh Thánh , trong khi nhấn mạnh giáo lí sai trật: Thiên Đàng và mặt đất hợp nhất qua Chúa Jesus mới là trọng tâm của Kinh Thánh. Các tài liệu nầy giải thích sự hòa hợp của Thiên Đàng và mặt đất trong trời mới đất mới hoàn toàn theo TÀ GIÁO. Thiên Đàng là nơi thiêng liêng, nơi Đức Chúa Trời ngự và “trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa” (Khải Huyền 20:11b). Trời Đất sẽ cũ mòn như cái áo xống và sẽ qua đi, trong khi Thiên Đàng còn đến đời đời.

Về việc Chúa cứu những người thuộc về Ngài là điều hoàn toàn chính xác trong Kinh Thánh. Và đã có nhiều quan điểm thần học khác nhau, trên nhiều thuyết thần học khác nhau, xuất phát từ quan điểm thần học: Thuyết Predestinate (tiền định) và thuyết Free will (ý chí tự do của con người).

Vì có nhiều quan điểm về sự lựa chọn, cho dù là quan điểm nào thì quyền tể trị vẫn thuộc về Chúa. Là con người, chúng ta không biết trước ai sẽ được cứu, ai không được cứu. Chúng ta không biết trước được đáp ứng của mỗi người đối với Chúa, việc này vẫn thuộc về Chúa. Kinh Thánh không được viết ra để chứng minh quan điểm nào là đúng. Điều Kinh Thánh cho biết là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người đã bị phá vỡ vì tội lỗi. Vì vậy có sự phân cách giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là phục hồi, giải hoà. Và điều đó được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Và ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu trở lại, mối quan hệ này mới hoàn toàn được phục hồi. Tất cả những người thuộc về dù là người theo quan điểm nào về thiên hy niên (1000 năm bình an), thì vẫn thừa nhận rằng có sự giải hoà, hoà hiệp thực sự và hoàn toàn.

Việc nói thiên đàng trên đất có nhiều điều mà không chỉ giải thích một hai câu là xong, và điều này cũng thuộc về quan điểm, chúng ta sẽ không tranh cãi ai đúng ai sai. Về căn bản, điều này cũng không ảnh hưởng đến quyền phép cứu chuộc và Tin lành của Chúa Giê-xu. Nhiệm vụ của mỗi người trong chúng ta phải tích cực rao truyền Tin Lành, đem Phúc Âm của Chúa đến với tất cả mọi người.

3/ Các tài liệu nầy nhấn mạnh đến việc lan tỏa điều thiện, điều tốt đẹp, dần dần chinh phục thế giới, và cho rằng “Ngày của Đức Giê-hô-va” là ngày Chúa Jesus trở lại đánh bại cái ác (lấp lửng con rắn là cái ác trong lòng người, không chỉ đích danh Satan là một hữu thể linh) loại bỏ cái ác trong lòng người để phục hồi lại thế giới, xây dựng lại thế giới như ban đầu. Nghe như đúng Kinh Thánh nhưng điều nầy dọn đường cho sự xuất hiện của Antichrist thì đúng hơn. Khi Antichrist giả Đấng Christ đến sẽ lừa dối con người bằng những điều tốt đẹp, chính sách tốt đẹp, nhiều phúc lợi xã hội, những lời hứa an ninh thịnh vượng xây dựng một thế giới tốt đẹp. Những người không biết rõ lời Chúa dễ dàng ủng hộ hắn. Kinh Thánh nói rõ rằng “Ngày của Đức Giê-hô-va” là ngày của cơn thạnh nộ, hủy diệt thế giới gian ác nầy, những người vô tín và những thiên sứ phản nghịch:

Ê-sai 13:6

Các ngươi khá than khóc! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi Đấng Toàn năng.

Sô-phô-ni 1:14

Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay.

I Cô-rinh-tô 1:8

Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Giô ên 2:11: Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?

Nếu Dự Án Kinh Thánh chỉ tập trung vào việc kêu gọi sự làm điều thiện, lánh điều dữ để chinh phục thế giới, thì dự án đang phủ nhận ơn Cứu Chuộc của Chúa. Nhưng hãy suy xét cho kỹ, tài liệu của dự án kêu gọi người xem đáp ứng với Phúc Âm của Chúa Cứu Thế, và khi một người đáp ứng với Phúc Âm, người đó cũng phải sống với Phúc Âm và bày tỏ Phúc Âm qua đời sống được biến đổi, thể hiện hữu hình thông qua nếp sống quan tâm đến cộng đồng, xã hội, yêu thương như Chúa đã yêu thương. Không phải việc trở nên giống với Đấng Christ càng hơn phải là điều Cơ Đốc nhân cần rèn luyện sao?

Bên cạnh đó, chúng ta không nên đọc Kinh Thánh và giải nghĩa theo kiểu “chắp vá”, lấy câu Kinh Thánh này để diễn giải cho những suy luận của chúng ta. Khi bạn trích dẫn các câu Kinh Thánh, cần xem xét trong bối cảnh & văn mạch đó có phù hợp hay không, và cần xem xét lại mục đích của Dự Án Kinh Thánh là gì, hướng đến những đối tượng như thế nào…

Khi thực hiện dự án Kinh Thánh này, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã ký cam kết tôn trọng quan điểm thần học của Mục sư tiến sĩ Tim Mackie và Jon Collins. Vì vậy chúng tôi đã dịch thuật và duyệt thần học theo đúng tinh thần của The Bible Project phiên bản gốc tiếng Anh.

4/ Như người Do Thái và lính La Mã xưa cười nhạo Chúa, mặc áo choàng đội mão gai, gọi Ngài là vua, các tài liệu nầy phỉ báng Chúa Jesus khi dạy rằng thập tự giá là ngai vua của Ngài. Trong khi thập tự giá là nỗi sỉ nhục mà Ngài (Ngôi Hai Thiên Chúa) chấp nhận gánh lấy vì tội lỗi nhân loại. “Chúa phán: Trời là ngai ta, Đất là bệ chân ta.” (công vụ 7:49)

Hình ảnh thập tự giá trong con mắt nhìn của thế gian, tự nó là một điều sỉ nhục. Tuy nhiên từ khi Chúa Giê-xu, Đấng vô tội chịu gánh lấy thập tự giá chết thay cho con người, thì thập tự giá gắn liền với sự hy sinh của Chúa Giê-xu là một niềm tự hào, là một vẻ đẹp. Đó là điều Phao-lô đã khoe Ga-la-ti 6:14. Ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh thì hình ảnh Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá là điều con người hướng nhìn. Vì thập tự giá của Đấng Christ đã trở nên một hình ảnh tuyệt vời, đầy quyền năng (1 Cô-rinh-tô 1:18). Thập tự giá đã xoá bỏ sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua thập tự giá nhân loại được giải cứu khỏi án phạt tội lỗi. Đáp ứng của Đức Chúa Trời với sự hạ mình, hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là đưa Ngài lên rất cao, danh trên hết mọi danh, mọi đầu gối trên trời, dưới đất đều quỳ gối xuống trước Ngài. Hình ảnh thập tự giá của Đấng Christ gắn liền với sự tôn trọng của Ngài.

5/ Cho đến hiện tại, các tài liệu nầy không đề cập đến án phạt dành cho loài người tội lỗi hay cơn đại nạn giáng trên vương quốc của Satan (nước của antichrist) để cảnh báo, kêu gọi mọi người ăn năn thật, tin nhận Chúa thật sự.

Còn nhiều vấn đề khác ở dự án nầy nữa, xin quí con cái Chúa hãy hết sức cẩn thận! Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi và quí vị

Cũng giống như ở câu 1, vì mục đích của The Bible Project là đưa ra cấu trúc, và dòng chảy ý tưởng của các sách Kinh Thánh và chúng tôi cho bạn những lời khuyên về điều bạn cần tìm kiếm khi đọc Kinh Thánh. Chúng tôi không nói đến hoặc chưa nhắc đến án phạt dành cho người tội lỗi, khước từ sự cứu rỗi của Chúa dành cho mình cũng như vương quốc của Sa-tan, không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ nói đến. Dự Án Kinh Thánh đang được tiếp tục sản xuất với phiên bản tiếng Anh trong vài năm sắp đến. Với phiên bản tiếng Việt, vì đội ngũ nhân sự và thời gian có hạn nên chúng tôi đã và đang cố gắng Việt Hóa dự án. Vui lòng tiếp tục theo dõi các video, tài liệu khác của Dự Án Kinh Thánh để tìm hiểu thêm về điều này.

Định nghĩa tà giáo là gì?

Trả lời: Khi chúng ta nghe thấy từ “Tà Giáo”, chúng ta thường nghĩ về một nhóm thờ lạy Sa-tan, dâng thú vật làm tế lễ, hoặc tham gia vào các việc ác, kỳ quái, và thực hiện những nghi thức ngoại giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết các tà giáo ít khi liên quan đến các điều đó. Các định nghĩa của Cơ Đốc giáo cụ thể về một tà giáo là “một nhóm tôn giáo từ chối một hoặc nhiều hơn các nguyên tắc cơ bản của lẽ thật trong Kinh Thánh.” Nói cách đơn giản, tà giáo là một nhóm dạy những điều khiến cho người ta vẫn không được cứu rỗi nếu ai tin vào đó. Để phân biệt với tôn giáo, tà giáo là một nhóm được tuyên bố là thành phần của các tôn giáo, nhưng từ chối những lẽ thật cần thiết của tôn giáo đó. Một tà giáo Cơ Đốc giáo là một nhóm mà phủ nhận một hoặc nhiều điều về lẽ thật căn bản của Cơ Đốc giáo, trong khi họ vẫn tự xưng là Cơ Đốc nhân.

Hai giáo lý phổ biến nhất của tà giáo dạy dỗ là Đức Giê-xu không phải Đức Chúa Trời và ơn cứu rỗi không phải là bởi đức tin mà thôi. Sự từ chối thần tính của Đấng Christ gây ra kết quả trong cái chết của Chúa Giê-xu không có thẩm quyền đền tội thay cho tội lỗi của chúng ta. Sự từ chối ơn cứu rỗi duy nhất bởi đức tin dẫn đến hậu quả sự cứu rỗi phải được thực hiện bằng các công đức riêng của chúng ta, một số điều Thánh Kinh kịch liệt từ chối và trước sau như một không công nhận. Các sứ đồ đã xử lý với những tà giáo trong những năm đầu của Hội Thánh đầu tiên: Ví dụ như Giăng đã nói về việc này trong 1 Giăng 4:1-3. Bài kiểm tra về giáo lý này là “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thân xác” (câu 2) – trái ngược với giáo lý của tà giáo (2 Giăng 1:7)

Hai ví dụ nổi tiếng nhất của tà giáo là Nhân Chứng Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) và Mặc Môn (Mormon). Cả hai nhóm đều tự xưng mình là Cơ Đốc giáo, nhưng cả hai đều chối bỏ thần tính của Đấng Christ và sự cứu rỗi duy nhất bởi đức tin. Nhân Chứng Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) và Mặc Môn (Mormon) tin rằng nhiều điều phù hợp với hoặc tương tự như những gì Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên, thực tế là họ phủ nhận thần tính của Đấng Christ và rao giảng một sự cứu rỗi bởi tiêu chuẩn việc làm như là một tà giáo. Nhiều thành viên của Nhân Chứng Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) và Mặc Môn (Mormon) và các thành viên khác là “những người tốt”, những người thực sự tin rằng họ nắm giữ lẽ thật. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta hy vọng và cầu nguyện để cho nhiều người tham gia trong các tà giáo sẽ nhìn thấy những lời nói dối và sẽ rút ra khỏi tà giáo để bước vào lẽ thật cứu rỗi qua đức tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ duy nhất.

Nguồn: GotQuestions.org